May 24

ทุนวิจัยโรงเรียน ICU

สพฐ.ประกาศให้ทุนวิจัยโรงเรียน ICU (สิทธิพิเศษเฉพาะโรงเรียนที่ระบุว่ามีปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน) ทุนละ 50,000 บาท รับเพียง 70 ทุน โรงเรียนใดลงทะเบียนสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และ สพฐ.ตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามเงื่อนไข อยู่ในอันดับ 1-70 …ได้ทุนวิจัยไปเลย!! ดูรายละเอียดที่นี่  http://www.innoobec.com/?p=16964750,000

Feb 15

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่องนวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียด คลิกที่นี่

Older posts «