Jan 03

รายชื่อ สพท. ที่จัดส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560

1) สพป.สุโขทัย เขต 1                                                                                                     

2) สพป.สงขลา เขต  3

3) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

4) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

5) สพม. เขต 26

6) สพม. เขต 20

7 ) สพป. บึงกาฬ

8) สพป. สมุทรปราการ เขต 1

9) สพป.นราธิวาส เขต 1

10) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2

11) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

12) สพป. สมุทรปราการ เขต 2

13) สพม. เขต 10

14) สพป. พัทลุง เขต 2

ดูรายละเอียดผลงานวิจัย คลิกที่นี่

Oct 30

การดำเนินงานโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย

รายชื่อโรงเรียนและรายชื่อศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการวัฒนธรรม       การวิจัย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

 - กรอกรายละเอียดแบบสำรวจการดำเนินงานโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย

Older posts «