Feb 15

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่องนวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียด คลิกที่นี่

Jan 12

ประชาสัมพันธ์หนังสือขอข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559 (ที่ ศธ 04008/ว60 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560)

รายละเอียดสามารถคลิกได้ที่หัวข้อด้านล้างนี้

  – หนังสือ สพป.                                                                                                                                                  - หนังสือ สพม.                                                                                                                                                  - แบบสรุปภาพรวมโครงการวิจัยและพัฒนา                                                                                            - แบบสรุปข้อมูลบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา                                                                                - คู่มือประกอบการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา                                        ของประเทศประจำปี 2560

Older posts «