ติดต่อเรา

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา (วสศ.)

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ.5  ชั้น 10  ถนนราชดำเนินนอก  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02-288-5882-3
โทรสาร: 02-281-5216

E-Mail: researchgroup.obec@gmail.com
Website: http://www.obecresearch.net
Facebook: obec research

แผนที่พิกัดบน Google Map (ที่ตั้งอยู่อาคารเดียวกับ กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.))

2 comments

  1. บงกช วิลาศรี

    ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่ง file ภาพรับเกียรติบัตรของดิฉันให้ด้วยค่ะ
    ลำดับท่ี 13 นางบงกช วิลาศรี โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม ขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>