รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560

รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560

39) สพป.ลำพูน เขต 1  38) สพม. เขต 30   37) สพม. เขต 15    36)สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1    35) สพป.แพร่ เขต 1    34)สพป.นราธิวาส เขต 2    33)สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2   32) สพป.ขอนแก่น เขต 1    31) สพป.นครราชสีมา เขต 5     30) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  29) สพป.สิงห์บุรี   28)  สพม. เขต 34     27) สพม. เขต 21    26) สพป.นครนายก     25) สพป.สงขลา เขต 2    24) สพป.ตรัง เขต 2    23)  สพป.หนองคาย เขต 1  22) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    21) สพป.ลำปาง เขต 1    20) สพม. เขต 16    19) สพป.อ่างทอง   18) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1      17) สพป.ปทุมธานี เขต 1   16) สพป.พิษณุโลก เขต 3   15) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4    14) สพป. พัทลุง เขต 2     13) สพม. เขต 10    12) สพป. สมุทรปราการ เขต 2   11) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3    10) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2      9) สพป.นราธิวาส เขต 1     8) สพป. สมุทรปราการ เขต 1    7) สพป. บึงกาฬ   6) สพม. เขต 20    5) สพม. เขต 26      4) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  3) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2     2) สพป.สงขลา เขต  3  1) สพป.สุโขทัย เขต 1
ดูรายละเอียดผลงานวิจัย     คลิก  งานวิจัย60

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *