สื่อประกอบการประชุมทางไกล พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สื่อประกอบการประชุมทางไกล พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมทางไกล สพฐ.

โดย นายอัมพร พินะสา  ผู้ช่วยเลขาธิการ กฐ.

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี  ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

นายพิทักษฺ์ โสตถยาคม  ผอ.กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลด บรรยายพื้นที่นวัตกรรมชายแดนใต้

คลิก  รับชมเทปบันทึกภาพการประชุมทางไกล  

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *