แบบกรอกข้อมูลศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรม

ขอให้ศึกษานิเทศก์ผู้ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรมดำเนินกรอกข้อมูลในระบบอีกครั้ง (กรณีที่เคยกรอกแล้ว) ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 โดยสามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/s8S43d913YhXQuPy6 หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง

 

QR CODE ผู้ประสานงานสพท.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *