การประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

การพิจารณาข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์จะประกาศผลให้ทราบ ภายในเดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้ผู้ส่งข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถติดตามการประกาศผลได้ที่ http://www.obecresearch.net/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *