ประชาสัมพันธ์แบนเนอร์ของเว็บไซต์ OBEC Research

ประชาสัมพันธ์ถึงเว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาหรือด้านการศึกษาอื่นๆ ที่สนใจท่านสามารถนำ Banner เว็บไซต์ OBEC Research ด้านล่างนี้ สร้างลิงค์ในเว็บไซต์ของหน่วยงานท่านเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษาและรับทราบข้อมูลด้านการวิจัยทางการศึกษาของ สพฐ. ต่อไป ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ โดยคลิกที่ comment ด้านล่างกรอบข้อความนี้ ทางกลุ่มวิจัยฯ ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

1) เว็บไซต์กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา www.obecreserch.netbanner

2) เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา http://203.172.179.22/reiskmgif

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *