รายชื่อผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558 ที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2

โลโก้-ผลรอบที่-2

รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ในการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558  คลิกที่นี่
(สำหรับผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ให้เตรียมการนำเสนอผลงานวิจัย ในรอบที่ 3 บนเวที “การประชุมสัมมนาวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี 2558″ ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2558  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งรายละเอียดทางหนังสือราชการและทางเว็บไซต์ www.obecresearch.net ให้ทราบในลำดับต่อไป)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *