ด่วน!!! ขอให้นักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกวิจัยดีมีคุณภาพ รอบที่ 2 ส่งไฟล์บทคัดย่อและภาพถ่ายของท่าน

ด่วนที่สุด!!!

ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2  “การประกวดผลงานวิจัยดี  มีคุณภาพ ประจำปี 2558″ ทุกท่าน ส่งไฟล์บทคัดย่อผลงานวิจัย และ ไฟล์ภาพถ่ายของท่าน มาที่อีเมล์ researchgroup.obec@gmail.com (ภายในวันที่ 24 มิ.ย.2558)

ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการจัดทำหนังสือเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558

หมายเหตุ: ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดการประชุมนำเสนอผลงาน รอบสุดท้าย เป็นระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2558

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *