การประชุมสัมมนาวิชาการเสนอผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558

กำหนดการประชุม คลิกที่นี่

1.สำหรับ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยรอบสุดท้าย
- รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย คลิกที่นี่  (กรุณาส่งแบบยืนยันนำเสนอผลงาน คลิกที่นี่ )

2.สำหรับ ผู้เข้าร่วมการประชุม (ผู้ที่ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในปี 2558 นี้)
- รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม คลิกที่นี่  (กรุณาส่งแบบยืนยันเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่ )

3.สำหรับ ผู้สนใจทั่วไป
- ใบสมัครเข้าร่วมการประชุม คลิกที่นี่

4.หนังสือราชการเชิญร่วมการประชุมฯ
- หนังสือราชการเชิญประชุม สำหรับท่านที่สังกัด สพป. คลิกที่นี่
- หนังสือราชการเชิญประชุม สำหรับท่านที่สังกัด สพม. คลิกที่นี่

***โปรดส่งแบบยืนยัน/ใบสมัคร ทางโทรสารหมายเลข 02-280-5561 ***
วิจัยดีมีคุณภาพ2558

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *