ขอเชิญเผยแพร่ผลงานวิจัยในระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา นักวิจัยและท่านผู้สนใจสามารถสมัครและอัพโหลดงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ได้ที่ http://203.172.179.22/reis kmgif

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *