คุรุสภา ขอเชิญชวนส่งผลงานคัดสรรในหัวข้อเรื่อง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง”การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”และผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (หมดเขตส่งผลงานภายในวันจันทร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลราชการ) โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา
www.ksp.or.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *