วช. ขอเชิญชวนเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล” นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 (หมดเขตส่งผลงานภายในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559) โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือเว็บไซต์ rrm.nrct.go.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *