Category Archive: Uncategorized

Feb 15

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่องนวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียด คลิกที่นี่

Jan 12

ประชาสัมพันธ์หนังสือขอข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559 (ที่ ศธ 04008/ว60 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560)

รายละเอียดสามารถคลิกได้ที่หัวข้อด้านล้างนี้   – หนังสือ สพป.                                                                                                      …

Continue reading »

Older posts «