Jul 27

(No title)

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดประชุมภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้เข้าประชุมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการ ที่ 6 – 8

 

ข้อสังเกตุงานวิจัย

 …..โดย ดร.ไพรัช  สู่แสนสุข  วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

 

แบบฝึกปฏิบัติ R & D

….โดย ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

May 24

ทุนวิจัยโรงเรียน ICU

สพฐ.ประกาศให้ทุนวิจัยโรงเรียน ICU (สิทธิพิเศษเฉพาะโรงเรียนที่ระบุว่ามีปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน) ทุนละ 50,000 บาท รับเพียง 70 ทุน โรงเรียนใดลงทะเบียนสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และ สพฐ.ตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามเงื่อนไข อยู่ในอันดับ 1-70 …ได้ทุนวิจัยไปเลย!! ดูรายละเอียดที่นี่  http://www.innoobec.com/?p=16964750,000

Older posts «

» Newer posts