Dec 14

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2560

เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรร เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ

ของคุรุสภา ประจำปี 2560 และการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งรางวัล หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560

(หมดเขตส่งผลงานภายในวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดาวน์โหลดที่นี่

 

Oct 10

สพฐ.ให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้น

images  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้นตามประเด็นเร่งด่วนของสพฐ. จำนวน 30 ทุน ทุนละ 20,000 บาท        ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560)….คลิกที่นี่

Older posts «

» Newer posts